Vanaf 1 januari 2024 hebben inwoners en ondernemers met de Omgevingswet te maken. Deze nieuwe wet regelt alles over de leefomgeving, zoals bouwen, milieu, water, natuur.

Omgevingsloket

De Omgevingswet werkt met een digitaal Omgevingsloket. Dat is een website, 1 plek waar aannemers, ondernemers, inwoners en de gemeente snel kunnen zien wat er mag en niet mag in de leefomgeving. Minder regels, duidelijk en makkelijk te vinden. Ook wordt het makkelijker om nieuwe plannen te starten. 

Omgevingsvisie

Alle gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen. Daarin staat hoe de gemeente omgaat met ontwikkelingen in de leefomgeving. Met de leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk aan water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. De rijksoverheid en de provincies maken ook een omgevingsvisie.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Vanaf 2029 zijn alle bestemmingsplannen vervangen door 1 omgevingsplan voor de hele gemeente Winterswijk. Hierin staan dan alle regels van de gemeente over de leefomgeving. Er komen minder regels en ze zijn makkelijker in te zien.

De gemeente Winterswijk is volop bezig met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Op dit moment is er al een omgevingsvisie voor het buitengebied. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor het centrum.

Meer informatie