Winterswijk heeft een unieke rijkdom in de bodem. Vlak aan de oppervlakte zijn zeer oude bodemlagen zichtbaar. Zo’n diversiteit van bijzondere fenomenen in de bodem, zo dicht bij elkaar, is nergens anders in Europa te vinden. Met gericht beleid krijgt onze bijzondere bodem de aandacht die het verdient.

Dragers van ons landschap

Steeds meer staat Winterswijk op de kaart als bijzonder landschap, aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Dit willen we versterken door ook de dragers van ons landschap – de niet-levende natuur – te belichten. We zetten in op goed onderhoud van de meest bijzondere gebieden. Andere aandachtspunten zijn educatie over de bodem en het versterken van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie.

Drie pijlers voor het beleid

Lange tijd had de gemeente geen specifiek beleid voor de bijzondere waarden in onze bodem. Dat verandert met dit beleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda. De pijlers voor het beleid zijn:

  • de benutting van aardkundig erfgoed als onderdeel van de ‘merkbekendheid’ van Winterswijk
  • een zorgvuldige en duurzame omgang met de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk
  • een eigen gemeentelijke visie op de wettelijke of planologische mogelijkheden voor een duurzame bescherming van de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda staat een aantal projecten voor de komende jaren. Te denken valt aan betere informatie voor het publiek, beter benutten van de aardkundige waarden en deze waarden beter inbedden in integrale afwegingsprocessen. 
Veel aardkundige objecten gaan pas ‘leven’ als er goede en begrijpelijke informatie beschikbaar is over de aard, ouderdom en ontstaanswijze. Dit kan bijvoorbeeld op informatieborden in het betreffende gebied, in folders of in een boekje gericht op een breed publiek. Met een goede presentatie kunnen aardkundige waarden de belevingswaarde van het gebied vergroten voor inwoners en bezoekers.

Meer informatie

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link) voor meer informatie over de aardkundige waarden in Winterswijk.