1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 januari 2022, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Gewijzigde Verordening sociaal domein Winterswijk 2022

Besluit:
De raad voorstellen artikel 9.2.6 van Verordening sociaal domein Winterswijk 2022 met terugwerkende kracht te wijzigen per 1 januari 2022.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld, B. klein Gunnewiek

3. Bestuurlijke overeenkomst aanpak droogte Achterhoek

Besluit:

  • Ingestemd met de bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek incl. het programmaplan voor 2022-2023.
  • De portefeuillehouder L.C.M Frings gemachtigd de bestuurlijke overeenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep