1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 19 april 2022, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 april 2022, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3.    Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023, maart 2022

Besluit:
Kennisgenomen van het rapport Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023, maart 2022.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

4.    Addendum bij de op 3-3-2020 gesloten koopovereenkomst met Winterwarm Heating Solutions BV

Besluit:
Met Winterwarm Heating Solutions een addendum op de op 3-3-2020 gesloten koopovereenkomst over grond op het voormalig DAV terrein sluiten conform bijgevoegd concept.
    
Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jacobs, I. Timmers

5. Afronding project Zonnebrink

Besluit:
De kavel met maatschappelijke bestemming aan de Laan van Hilbelink verkopen aan Sius.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jacobs