1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 april 2023, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Vaststelling Verordening Speelautomaten Winterswijk 2023

Besluit:
De raad voorstellen de Verordening Speelautomaten Winterswijk 2023 vast te stellen onder intrekking van de Verordening Speelautomaten vastgesteld bij raadsbesluit van 15 april 2004.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar G. Krosenbrink

3. Jaarstukken 2022 en Kadernota 2024-2027 van Fijnder Werkleerbedrijf oost-Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van:

  1. de jaarstukken 2022 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek;
  2. de Kadernota 2024-2027 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek