1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 maart 2023, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Zienswijze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER voor windbeleid en RES provincie Gelderland

Besluit:
Een zienswijze ingediend op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland met bijgaande brief.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: A. klein Nibbelink