1. Portefeuilleverdeling college van B&W en vervanging wethouders en burgemeester

Besluit: 
De portefeuilleverdeling binnen het college en de vervanging van de wethouders en van de burgemeester vastgesteld zoals weergegeven in de nota.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur