1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 maart 2022, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Subsidieverzoek Villa Mondriaan voor tegemoetkoming Corona effecten

Besluit:
Aan Villa Mondriaan een bijdrage van € 75.000 verstrekken uit het crisis- en herstelfonds.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder