1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 11 januari 2022, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Cofinanciering project 'Gebied zoekt ondernemende bewoners'

Besluit:
De gevraagde cofinanciering van € 93.818 toegekend aan OBW voor het project ‘Gebied zoekt ondernemende bewoners’, zoals ingediend bij de Thematafel Wonen & Vastgoed.
  
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

3. Award voor Winterswijks poptalent

Besluit:
Boogie Woogie opdracht geven om jaarlijks een verkiezing te organiseren voor het beste poptalent en aan de winnaar een pop-award uit te reiken.
  
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022

Besluit:
Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp, M. Wesselink

5. Strategisch informatiebeleid 2022-2025

Besluit:
Kennisgenomen van het strategische informatiebeleidsplan voor 2022-2025.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L.J.B. Verkuil

6. Overeenkomst toezicht GGD NOG 2022

Besluit:

  • Op basis van de bijgevoegde offerte een nieuwe overeenkomst met de GGD sluiten voor het toezicht op de Wmo én Jeugdzorg voor de duur van één jaar;
  • De GGD machtigen om ook het toezicht op aanbieders/uitvoerders van jeugdzorg uit te voeren;
  • In de eerste helft van 2022 bepalen welke overeenkomst voor het uitvoeren van het kwaliteitstoezicht na 2022 nodig is.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E.C. Rootveld