1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 juni 2022, nr 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: K. Veraar

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 juni 2022, nr 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: K. Veraar

3. Vergadering Algemeen Bestuur Fijnder dd. 23 juni 2022

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen bestuur van Fijnder op 23 juni 2022 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S. F  Schepers / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

4. Algemene Vergadering van AGEM U.A. dd. 23 juni 2022

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2021 van Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A..
  2. Ingestemd met de overige voorstellen aan de AV.

Portefeuillehouder: G. Visser / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

5. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGE B.V. dd. 23 juni 2022

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2021 van Agem Gemeentelijke Energie B.V..
  2. Uitgesproken dat Winterswijk bereid is om weer een Bestuurslid te leveren.
  3. Met inachtneming van de voorgestelde opmerkingen ingestemd met de overige voorstellen aan de AvA.

Portefeuillehouder: G. Visser / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

6. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Besluit:

  1. Voor de wethouders I.T.F Klein Gunnewiek, E.S.F. Schepers – Janssen, C.J. Zomer – Bruntink, L.C.M. Frings en H.J. Tannemaat de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
  2. Voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de  gedane opgave niet verrekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.R. Tolkamp

7. Aanwijzing collectieve festiviteiten 2022

Besluit:

De volgende dagen als collectieve festiviteit als bedoeld in artikel 4.2 APV aangewezen:

  1. de woensdagen 27 juli en 10 augustus a.s., van 20.00 tot 24.00 uur (Dolle Muziekdagen);
  2. vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus a.s. (gehele dag tot 01.00 uur) (Volksfeest Winterswijk).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink