1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 maart 2023, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Lobby behoud volwaardige regionale ziekenhuizen

Besluit:
Kennisgenomen van de lobby voor behoud van volwaardige regionale ziekenhuizen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2022

Besluit:
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften over 2022 voor kennisgeving aangenomen en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: A.B. Damkot

4. Addendum bij Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre en gemeente Winterswijk met Fijnder

Besluit:
Ingestemd met de inhoud van het addendum, zodat het een onlosmakelijk geheel vormt met de
Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre en gemeente Winterswijk met
openbaar lichaam Fijnder

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. Uitgangspuntenbrief begroting GGD Noord en Oost Gelderland

Besluit:
Kennisgenomen van de uitgangspuntenbrief van de GGD Noord en Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld

6. Leenovereenkomst AGE BV voor aankoop zonnepark Braamt

Besluit:
Bij de lening aan AGE B.V. voor de aankoop van Zonnepark Braamt een rente rekenen van 3,75%.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink