1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 februari 2022, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording toezeggingen Algemene raadscommissie over bewoning recreatiewoningen op immateriële gronden

Besluit:
De toezeggingen aan de commissie beantwoorden conform de argumenten/onderbouwing in deze nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Overkamp

3. Deelname pilot 'Haal Centraal API - BRP Bevragen'

Besluit:

  • Deelnemen aan de pilot 'Haal Centraal API - BRP Bevragen'.
  • Mandaat verleend aan Marieke Wesselink om namens gemeente Winterswijk de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L.J.B. Verkuil