1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 maart 2022, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Aanpassing tarief Jeugdzorg Plus

Besluit:

 • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 het tarief voor Jeugdzorg Plus verhoogd van € 391,25 naar € 439,75 per etmaal.
 • Met terugwerkende kracht het verschil tussen het door de Achterhoek gehanteerde en overeengekomen tarief voor Jeugdzorg Plus middels een lumpsum betalen.
 • Het tarief voor Jeugdzorg Plus per 1 januari 2022 verhoogd naar € 475,07 per etmaal.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3.    Overeenkomst Spoed Eisende Zorg met Jeugdbescherming Gelderland

Besluit:
Spoed Eisende Zorg voor 2022 onderhands contracteren bij Jeugdbescherming Gelderland.    

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

4.    Intrekking mandaten SDOA en gemeente Berkelland

Besluit:

 • Het mandaat verleend aan de manager van de Sociale Dienst Oost Achterhoek om namens gemeente Winterswijk via het Digitaal Verantwoordingssysteem aanvragen in te dienen, per 1 januari 2022 ingetrokken.
 • Het mandaat verleend aan: 
              - de medewerker Planning en Control van de Sociale Dienst Oost Achterhoek,
              - de financieel consulent van gemeente Berkelland,
              - de medewerker Financieel beleid van gemeente Berkelland, om namens het college het Digitaal Verantwoordingssysteem te gebruiken, per 1 januari 2022 ingetrokken.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5.    Rekenkameronderzoek Energietransitie

Besluit:
Conform bijgevoegde brief de raad de bestuurlijke reactie op het Rekenkameronderzoek Energietransitie aanbieden.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.H.A Klein Nibbelink