1.     Jaarrekening 2021 en Programmabegroting 2023 ECAL

 Besluit:

 1. De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 van het ECAL.
 2. De raad voorstellen de jaarlijkse bijdrage van € 137.404,72 aan ECAL op te nemen in de gemeentelijke begrotingen 2023 t/m 2026.
 3. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2023 van het ECAL.

 Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

2.     Jaarstukken 2021 en (concept) Programmabegroting 2023 met wijzigingsvoorstellen GGD NOG

Besluit:

De raad voorgesteld in te stemmen met en geen zienswijze in te dienen tegen:

 1. de jaarstukken 2021 GGD NOG;
 2. de (concept) Programmabegroting 2023 GGD NOG;
 3. de eerste begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023;
 4. de tweede begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

3.     Jaarstukken 2021, 1ste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 ODA

Besluit:

De raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODA en in te stemmen met de resultaatsbestemming van € 104.000, waarvan € 7.810 voor de gemeente Winterswijk;
 2. kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 en in te stemmen met verhoging van de bijdrage met € 600;
 3. kennis te nemen van de begroting 2023 en in te stemmen met de financiële bijdrage van € 759.600;
 4. geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2021, de 1ste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de ODA.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

4.     Jaarstukken 2021, concept- programmabegroting 2023-2026 en begrotingswijziging VNOG

Besluit:

 1. Kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en deze aan de raad ter kennisname aan te bieden.
 2. De raad voorstellen geen zienswijze in te brengen over de Programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
 3. De raad voorstellen niet in te stemmen met het Concept begrotingswijzing op de begroting 2023, betreffende demarcatie middels een zienswijze.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans