1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 februari 2023, nr.7

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Invulling extra opvangcapaciteit Azc Winterswijk

Besluit:

  1. De tijdelijke uitbreiding van de extra opvangcapaciteit Azc Winterswijk met ingang van 1 september 2023 niet verlengen.
  2. In twee vrijkomende woonblokken een (sub)regionale tussenvoorziening voor de tijdelijke huisvesting van statushouders realiseren.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar B. klein Gunnewiek

3. Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023

Besluit: 
De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en W.T. Wassink / behandelend ambtenaar: R. Hartman

4. Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over ontwikkeling beleidsplan openbare verlichting

Besluit: 
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink / behandelend ambtenaar C. Elferink

5. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022

Besluit:
Het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk