1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 juni 2022, nr 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: K. Veraar

2. Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Besluit:

 1. De raad voorstellen als afvaardiging in vier WGR-samenwerkingsverbanden te benoemen:
  • lid AB Regio Achterhoek: burgemeester Bengevoord; plaatsvervangend lid: wethouder Metaal;
  • lid AB Stadsbank Oost Nederland: wethouder Schepers; plaatsvervangend lid: wethouder Metaal;
  • lid AB Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: wethouder Metaal, plaatsvervangend lid: wethouder Schepers;
  • lid AB EUREGIO: wethouder Schepers, plaatsvervangend lid: wethouder Wassink.
 2. Als afvaardigingen in drie WGR-samenwerkingsverbanden benoemd
  • lid AB GGD NOG: wethouder Wassink; plaatsvervangend lid: burgemeester Bengevoord;
  • 2 leden AB Fijnder: wethouder Schepers; plaatsvervangend lid: wethouder Visser; wethouder Wassink; plaatsvervangend lid: wethouder Visser;
  • lid AB Omgevingsdienst Achterhoek: wethouder Visser; plaatsvervangend lid: burgemeester Bengevoord
 3. ​​​​De overige vertegenwoordigingen in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren vastgesteld conform de bij deze notla opgenomen lijst en dit ter kennisname brengen van de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord /  Behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Algemene Ledenvergadering VNG dd. 29 juni 2022

Besluit: 

 1. Wethouder Schepers gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 29 juni 2022 te vertegenwoordigen.
 2. Ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / Behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek dd. 4 juli 2022

Besluit: 
Met inachtneming van een aantal overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser / Behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen