1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 maart 2023, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23 maart 2023, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

3. Beantwoording vragen fractie PvdA over grondwetswijziging artikel 1

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: H. te Kulve

4. Verbeterplan Wet politiegegevens voor boa’s 2023-2024

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het Verbeterplan Wet politiegegevens voor boa's 2023-2024.
  2. Het verbeterplan toesturen aan de Autoriteit persoonsgegevens.
  3. De wettelijk verplichte hercontrole laten uitvoeren door een externe auditor.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: H. te Kulve

5. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek dd. 22 maart 2023

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

6. ENSIA rapportage 2022 voor WOZ, BAG, BRO en BGT

Besluit:

  1. Het belang van de Basisregistraties WOZ, BAG, BRO en BGT voor de informatiepositie van de overheid vastgesteld.
  2. De uitslagen van de zelfevaluatie van de Basisregistraties WOZ, BAG, BRO en BGT over het jaar 2022 vastgesteld.
  3. De verbeteracties uit de zelfevaluatie Basisregistraties WOZ, BAG, BRO en BGT vastgesteld en hiervoor worden de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar gesteld.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Timpert

7. Subsidieregeling gestegen energielastenmaatschappelijke organisaties Winterswijk 2023

Besluit:
De Subsidieregeling gestegen energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Winterswijk 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: A. klein Nibbelink

8. Varianten huisvesting cultuurpartners BoogieWoogie, bibliotheek en WUh

Besluit:
Verder onderzoek doen naar één alternatieve locatie: De Storm.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: G. Overkamp