1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 maart 2022, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College

Besluit:
Het aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner

3.    Opvang Oekraïense vluchtelingen in de Vredense Hof

Besluit:
In samenwerking met zorginstelling Marga Klompé de Vredense Hof geschikt maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R.G.M. Hummelink