1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 24 januari 2023, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Vaststelling Alcoholverordening Winterswijk 2023

Besluit:
De raad voorstellen de Alcoholverordening Winterswijk 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

3. Vaststellingsovereenkomst herstelkosten brandcompartimentering Gerrit Komrij College 

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het bericht van Achterhoek VO/GKC dat ingestemd wordt met de vaststellingsovereenkomst herstelkosten brandcompartimentering gebouw Gerrit Komrij College dd. 04-10-2022.
  2. Conform de vaststellingsovereenkomst overgaan tot uitvoering van de vaststellingsovereenkomst en betaling van de overeengekomen vergoeding.
  3. Wethouder Schepers gemachtigd de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: H. Kappert

4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek dd. 1 februari 2023

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede 2023

Besluit:

  1. De Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede 2023 gemeente Winterswijk vastgesteld.
  2. De maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede 2023 gemeente Winterswijk vastgesteld.
  3. In de Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede 2023 gemeente Winterswijk afgeweken van artikel 13.4 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Wolters

6. Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen

Besluit: 

  1. De Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen gemeente Winterswijk vastgesteld.
  2. De maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen gemeente Winterswijk vastgesteld.
  3. In de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen gemeente Winterswijk afgeweken van artikel 13.4 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Wolters

7. Schenking kunstwerken 1572

Besluit:
De Vrijheidsbomen na voltooiing als schenking aanvaarden.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

8. Aantrekken langlopende lening januari 2023

Besluit:
Een langlopende geldlening van € 18,5 miljoen met een looptijd van 20 jaar afsluiten.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: J. ten Pas

9. Verzoek aanwijzing koopzondagen 2023 voor gebiedsdeel Meddo

Besluit:
Voor het gebiedsdeel Meddo de volgende koopzondagen voor 2023 aangewezen: 26 maart, 16 april, 23 april, 30 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei, 10 december en 17 december.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink