1.    Besluit m.e.r.-procedure bestemmingsplan Park Achterhoek

Besluit:
Op basis van de aanmeldnotities ‘m.e.r. voorontwerp bestemmingsplan Achterhoek’ en ‘m.e.r. bestemmingsplan Logistiek Centrum Obelink’ besloten dat voor het bestemmingsplan ‘Park Achterhoek’ geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Wilschut