1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 31 januari 2023, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Effecten decembercirculaire 2022

Besluit: 
Kennisgenomen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2022.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar J. ten Pas

3. Beleidsregels Tijdelijk noodfonds 2023 gemeente Winterswijk

Besluit:
De beleidsregels Tijdelijk noodfonds 2023 gemeente Winterswijk vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar R. Veerbeek-Hengeveld