1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 februari 2023, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Afhandeling motie Ondersteuning getroffenen aardbevingen Turkije en Syrië

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Verzoek om recreatiepark Nieuw Beusink bij de provincie aan te melden als potentiële woonwijk

Besluit:
Het verzoek om Nieuw Beusink bij de provincie aan te melden voor de lijst met potentiële woonwijken afgewezen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: G. Overkamp

4. Beantwoording schriftelijke vraag van Voor Winterswijk over Gelderse planMER windbeleid en RES Nieuwsbrief

Besluit:
De vraag beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep