1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 februari 2022, nr. 8

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Uitspraak beroep omgevingsvergunning zonnepark Masterveldweg

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland inzake het beroep van LTO Noord tegen de omgevingsvergunning zonnepark Masterveldweg.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep, W. Oortman

3.    Straatnaamgeving zijstraat Laan van Napoleon

Besluit:
De straatnaam 'Kozakkenbrink' toegekend aan de zijstraat (openbare ruimte) van de Laan van Napoleon.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: A.J. Timpert

4.    Gewijzigde dienstverlening Allego

Besluit:
Kennisgenomen van de gewijzigde dienstverlening van Allego en het ondertekende addendum.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

5.    Participatiekader 'Samenwerken in Winterswijk'

Besluit:
Ingestemd met het participatiekader 'Samenwerken in Winterswijk' en de raad voorstellen dit document vast te stellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: D. Kellner

6.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 9 maart 2022

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

7.    Subsidieverzoek Boogie Woogie voor tegemoetkoming in de kosten van Corona effecten

Besluit:
Aan Boogie Woogie en bijdrage van € 9.559 verstrekken uit het crisis- en herstelfonds.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

8.    Kadernota VNOG 2023-2026

Besluit:
De kadernota VNOG 2023-2026 ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

9.    Verzoek Theater De Storm voor aanvullende subsidie

Besluit:
Aan Theater De Storm een bijdrage van € 67.342 verstrekken uit het crisis- en herstelfonds.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink