1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 24 april 2023, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J. Joling-Otten

2.Beantwoording vragen fractie Voor Winterswijk over Kinderen veilig thuis

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Regionale afvaardiging Leisurelands

Besluit:
De portefeuillehouder toerisme en recreatie van de gemeente Berkelland als vertegenwoordiger gemachtigd namens het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie Achterhoek bij de Algemene Vergadering(en)
Aandeelhouders van Leisurelands B.V. gedurende de bestuursperiode 2022 – 2026.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: B. Roeterink

4. Bovenregionale verwervingsstrategie en intentieovereenkomst Essentiële jeugdfuncties

Besluit:

  1. De bovenregionale verwervingsstrategie Essentiële jeugdhulpfuncties vastgesteld.
  2. Als aandachtspunten voor de uitwerking meegeven:
    1. dat de ambulante mobiele brigade gespecificeerd wordt als een bovenregionaal specialistisch team van – en voor de essentiële jeugdhulpfuncties en geen dubbeling wordt met regionaal   gecontracteerde zorg.
    2. b. dat er een goede financiële paragraaf komt waarin de bekostigingssystematiek en de opbouw  van de reële tarieven opgenomen wordt.
  3. De intentieovereenkomst voor bovenregionale Essentiële jeugdhulpfuncties aangaan en deze ondertekenen voor de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar R. Hartman