1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d.  24 april 2023, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J. Joling-Otten

2.Vervanging sportveldverlichting voor LED verlichting sportcomplexen buitensport.

Besluit:

  1. Voor het vervangen van sportveldverlichting door LED verlichting extra budget beschikbaar gesteld ad € 36.000.
  2. De raad voorstellen het voor 2024 geraamde budget voor het vervangen van sportveldverlichting van € 152.000 in 2023 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.
  3. Aan de betrokken beheersstichtingen van sportcomplexen totaal € 340.000 subsidie verstrekken in 2023.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand