Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 januari 2022, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk