1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 februari 2022, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Subsidieaanvraag inloopvoorziening HIER Zorg 2022

Besluit:
Een subsidie van € 33.160,- verstrekken aan HIER Zorg voor een inloopfunctie maatschappelijke opvang voor
het jaar 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Ontwerpbestemmingsplan Bumerweg 9-11

Besluit:

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Bumerweg 9-11' vastgesteld.
  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Bumerweg 9-11' ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Principeverzoek slopen agrarische gebouwen en bouwen 2 woningen Sieverdinkweg 14

Besluit:
Medewerking verlenen aan de sloop van de agrarische gebouwen en de bouw van 2 woningen op de locatie Sieverdinkweg 14 onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

5. Beleidsuitgangspunten objectbewegwijzering

Besluit:

  • De beleidsuitgangspunten objectbewegwijzering vastgesteld.
  • Het exploiteren van het verwijssysteem beleggen bij een externe partij, City Outdoor Signs.
  • De groen-witte toeristische verwijsborden vervangen door bruin-witte.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Stockmann
 

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 februari 2022, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Subsidieaanvraag inloopvoorziening HIER Zorg 2022

Besluit:
Een subsidie van € 33.160,- verstrekken aan HIER Zorg voor een inloopfunctie maatschappelijke opvang voor
het jaar 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Ontwerpbestemmingsplan Bumerweg 9-11

Besluit:

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Bumerweg 9-11' vastgesteld.
  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Bumerweg 9-11' ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Principeverzoek slopen agrarische gebouwen en bouwen 2 woningen Sieverdinkweg 14

Besluit:
Medewerking verlenen aan de sloop van de agrarische gebouwen en de bouw van 2 woningen op de locatie Sieverdinkweg 14 onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

5. Beleidsuitgangspunten objectbewegwijzering

Besluit:

  • De beleidsuitgangspunten objectbewegwijzering vastgesteld.
  • Het exploiteren van het verwijssysteem beleggen bij een externe partij, City Outdoor Signs.
  • De groen-witte toeristische verwijsborden vervangen door bruin-witte.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Stockmann