1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 april 2022, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 april 2022, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk