1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 december 2021, nr. 52

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk