1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juni 2022, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek planontwikkeling wonen Parallelweg / Narcisstraat (locatie Meerdink)

Besluit:

 1. Niet-negatief geoordeeld over de voorgestelde planontwikkeling naar wonen: er zijn op dit moment en op voorhand van de nog te zetten stappen met de huidige informatie en inzichten geen obstakels in beeld om de planontwikkeling zoals voorgesteld in het principeverzoek tegen te houden.
 2. Bij de verdere planontwikkeling minimaal de volgende zaken uit laten werken:
  1. de wettelijk verplichte onderzoeken;
  2. het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan;
  3. de financiële uitvoerbaarheid met bijbehorende keuzes over grondzaken en het anterieure overeenkomst.
 3. Daarbij ten minste de volgende randvoorwaarden gesteld:
  1. een samenhangend plan voor de gehele locatie;
  2. de participatie wordt in samenspraak met de gemeente en omgeving ingevuld;
  3. de enig toegestane ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is via de te verbreden Narcisstraat;
  4. concretisering van de afspraken met De Woonplaats.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Caglayan, D. Kellner

3. Aanwijzing twee gemeentelijke monumenten

Besluit:

 1. Het Luikenhuis aan de Luikenhuisweg 1, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie R,nummer 490, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.
 2. Woning ‘Geziena’ aan de Gasthuisstraat 104, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie L,nummer 113, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras