1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 maart 2023, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Haalbaarheidsonderzoeken Zwembad Jaspers

Besluit:

  • 1. Kennisgenomen van:
    • a.  het Onderzoek haalbaarheid zwembad Jaspers van BOLD dd. 21-02-2023;
    • b.  de rapporten van Bureau Treem van dd. 24-06-2021 MJOP & duurzaamheidsmaatregelen en dd. 24-06-2022 Exploitatieadvies Jaspers
  • 2.    Deze onderzoeksresultaten bespreken in een richtinggevend Politiek Forum.

Portefeuillehouder: W. Wassink/ behandelend ambtenaar: H. Kappert