1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 februari 2022, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vergoeding van schade

Besluit:
De wederpartij ter definitieve en volledige beëindiging van de geschillen en tegen finale kwijting een bedrag van € 20.000 betalen.
 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: Y. Kramer

3. Principeverzoek boerderij ’t Elink

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek over boerderij ’t Elink, zoals beschreven in de nota, onder de voorwaarde dat aan de in de nota genoemde randvoorwaarden wordt voldaan.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Bartelds