1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 maart 2022, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Overdracht laanbomen en plantrecht

Besluit:
Ingestemd met de eigendomsoverdracht en hieruit voortvloeiende rechten en plichten van 373 laanbomen aan
de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Garstenveld

3. Ontwerpwijzigingsplan Waliënseweg 3

Besluit:

  • Het ontwerpwijzigingsplan 'Waliënseweg 3' vastgesteld.
  • Het ontwerpwijzigingsplan 'Waliënseweg 3' ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Bezwaarschrift tegen bouw Blaashal Jaspersweg 1A (2020-000264)

Besluit:
Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen en daarmee:

  • het bezwaar van de bezwaarmakers ontvankelijk verklaard en op de genoemde punten gegrond te verklaren;
  • de overige punten in bezwaar, zoals omschreven in het advies van de Commissie Bezwaarschriften, ongegrond verklaard;
  • de motivering van het besluit van (9 en) 15 april 2021 nader aanvullen zoals uiteengezet in de beslissing op bezwaar;
  • het besluit, met deze aanvullingen, in stand gelaten;
  • ‘Bezwaarden 4’ een vergoeding voor de rechtsbijstandskosten ter hoogte van € 1.068 verlenen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B.J.H. Krajenbrink

5.    Toekomstbestendig strandbad t.a.v. waterkwaliteit en voorkoming van blauwalg

Besluit:

  • Kennisgenomen van het ‘Adviesrapport Strandbad Winterswijk’ van Arcadis november 2021.
  • Opdracht geven aan Arcadis om de werkzaamheden, genoemd in de ‘Offerte aanvullend onderzoek hydrologie en waterkwaliteit en uitwerken maatregelen Strandbad Winterswijk’ uit te voeren.
  • De kosten van het onderzoek ad € 35.926 dekken uit de algemene middelen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck