1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 10 mei 2022, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Vaststelling bestemmingsplan Oude Bocholtsebaan 2

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen de de 'Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oude Bocholtsebaan 2';
  • het bestemmingsplan 'Oude Bocholtsebaan 2' gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: A. Bartelds

3.    Subsidieaanvraag Midzomer Mondriaan

Besluit:

  • De gevraagde subsidie voor het Midzomer Mondriaanfestival 2022 van € 25.000 als voorschot toegekend aan Stichting Winterswijk Marketing.
  • Als dekking gekozen voor het budget 'Opgave Centrum' en daartoe op dit budget bijramen in de eerstvolgende financiële prognose.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

4.    Beroep Huppelseweg 4

Besluit:

  • Het bezwaar gegrond verklaard.
  • De rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten maar het besluit aangepast zoals aangegeven in de beslissing op bezwaar.
  • De oorspronkelijke beslissing op bezwaar voor de overige punten in stand gehouden.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.J.H. Krajenbrink