1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 12 januari 2022) van het college van B en W d.d. 21 december 2021, nr. 53

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 januari 2022, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 8 juni 2021 met betrekking tot het perceel Misterweg 182-192

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:

  • het bezwaarschrift tegen het besluit van 8 juni 2021 ontvankelijk en ongegrond verklaard;
  • het besluit in stand gelaten, zij het onder aanvulling van de motivering met betrekking tot het tot stand komen van de hoogte van de dwangsom gesteld in het besluit last onder dwangsom van 8 juni 2021;
  • het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen