1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 april 2022, nr. 14

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Beslissing op bezwaar tegen besluit 16 februari 2021 Spoorstraat 39 tm 39e

Besluit:

Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen en daarmee:

  1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.J.H. Krajenbrink