1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 februari 2022, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Vaststelling bestemmingsplan 'Esinkweg 2-2A'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Esinkweg 2-2A' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

3.    Vaststelling bestemmingsplan 'Aarninkweg 2'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Aarninkweg 2' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee