1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 maart 2022, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Vaststelling bestemmingsplan Holthuisweg 15-17 

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de 'Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Holthuisweg 15-17';
  • het bestemmingsplan 'Holthuisweg 15-17' gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: M. Caglyan

3.    Vaststelling bestemmingsplan Goordiek 2

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan "Goordiek 2" ongewijzigd vast te stellen. 

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: M. Caglyan

4.    Vaststelling bestemmingsplan Mentinkweg 13

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Mentinkweg 13' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: M. Caglyan