1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d.  16 mei 2023, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd


2.    Principeverzoek planontwikkeling wonen en supermarkt locatie Kloetenseweg

Besluit:

 1. Medewerking verleend aan voorgestelde planontwikkeling met supermarkt en wonen.
 2. Bij de verdere planontwikkeling minimaal de volgende zaken uit laten werken:
  1. de wettelijk verplichte onderzoeken;
  2. het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan;
  3. de financiële uitvoerbaarheid met bijbehorende keuzes en een anterieure overeenkomst;
  4. woonprogramma;
  5. oplossingen voor verkeer en parkeren.
 3. Daarbij ten minste de volgende randvoorwaarden gesteld:
  1. een samenhangend plan voor de gehele locatie;
  2. de participatie wordt in samenspraak met de gemeente en omgeving ingevuld;
  3. geen aansluiting voor gemotoriseerd verkeer op de Kloetenseweg.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: G. Overkamp, V. Jakobs


3.    Aanvraag subsidie St. Vrijwilligers Terminale Zorg Oost i.v.m. gestegen energielasten

Besluit:
Op basis van de hardheidsclausule van de subsidieregeling 'Gestegen energielasten maatschappelijke 
organisaties gemeente Winterswijk 2023' aan Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek een 
subsidie verleend van € 10.000.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B.H.A. klein Nibbelink