1.     Beslissing op twee bezwaren tegen het besluit van 7 juni 2021 tot afwijzing van een handhavingsverzoek

Besluit:

  1. Het bezwaarschrift van MOB onder aanvulling van de motivering ongegrond verklaard en het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.
  2. Het bezwaarschrift van Ankerpoort N.V. onder aanvulling van de motivering ongegrond verklaard en het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk