1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 januari 2022, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanwijzing drie gemeentelijke monumenten

Besluit:

  • De Immanuëlkerk aan de Kloetenseweg 53/Pijnboomstraat 2, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie I, nummer 9295 aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.
  • De Ontmoetingskerk aan de Jeugdkerkstraat 5, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie L, nummer 1264 en 5580, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.
  • De Balinkeskerk aan de Jeugdkerkstraat 12, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie L, nummer 4381 en 2902, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras