1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 maart 2022, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Vervolgonderzoek financiering sport Gemeente Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van het ‘Adviesrapport vervolgonderzoek financiering sport Gemeente Winterswijk'.
  • Het rapport ter informatie aanbieden aan de informateur ten behoeve van de coalitieonderhandelingen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: M. Schoppers