1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 mei 2023, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd