1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 24 januari 2023, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Bezwaren tegen afwijzing handhavingsverzoek en verleende ontheffing tweede uitrit t.b.v. bedrijfsperceel Steengroeveweg 50

Besluit:

  1. Het bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 12 augustus 2022 waarbij ontheffing voor een uitrit van 15 meter breed is verleend niet-ontvankelijk verklaard.
  2. Het bezwaarschrift (onder de naam 'verweerschrift') tegen het eerdere besluit tot de niet-ontvankelijk verklaring van het handhavingsverzoek van 20 december 2021 niet-ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink