1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 maart 2022, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Benoeming lid Adviescommissie Cultuurhistorie

Besluit:
De heer H. Floor benoemd als lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie per 1 februari 2022.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Navis