1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 februari 2023, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Ontwerpbestemmingsplan Gosselinkweg

Besluit:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Gosselinkweg' vastgesteld.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Gosselinkweg' ter inzage leggen.
  3. Met de eigenaren van de locatie Gosselinkweg de Anterieure overeenkomst 'Wonen op Droppers' sluiten.
  4. Portefeuillehouder de heer G.E. Visser gemandateerd de 'Anterieure overeenkomst Wonen op Droppers' te ondertekenen

Portefeuillehouder: G.E.Visser/ behandelend ambtenaar: W. Oortman, J. Roelofsen

3. Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens Boa Registratie Systeem

Besluit:
De data-leveringsovereenkomst Boa Registratie Systeem (BRS) aangaan.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: G. Siner