In de Winterswijkse wijk De Pas gaat de spreekwoordelijke schop in de grond. Na een lange periode van participatie is het moment aangebroken om over te gaan tot realisatie van een vernieuwde, duurzame en klimaatadaptieve wijk. Aannemer Heijmans voert het reconstructiewerk in opdracht van gemeente Winterswijk uit. Daarnaast worden Winterwijkse bedrijven betrokken bij de uitvoering van aanvullende werkzaamheden aan onder andere de groenvoorziening.

De aanvang van de nieuwe fase is op donderdag 2 juni 2022 gevierd met bewoners, medewerkers van aannemersbedrijf Heijmans en betrokken Winterswijkse ambtenaren. Wethouder Schepers en Jan Jelsma van Heijmans hielden beide een korte toespraak over het doorlopen participatietraject en de realisatiefase. Jan Jelsma overhandigde een klein insectenhotel aan wethouder Schepers als symbool voor de vier grote exemplaren die Heijmans de wijk gaat plaatsen, in elke buurt één. Daarna verrichtte wethouder Schepers de openingshandeling door een paar vierkante meter bestrating aan te leggen met de bestratingsmachine.

Planning

De uitvoering van het werk in de openbare ruimte is in maart van dit jaar begonnen in de Pasbree en de verwachting is dat het werk eind 2022 gereed is. Parallel hieraan start na de bouwvakvakantie het werk aan de Pashegge dat in de loop van 2023 wordt afgerond. Hierna start het werk in de Pasbrink en de Pashof, waarbij de verwachting is dat dit deel begin 2024 gereed is.

Duurzaam en klimaatadaptief

In 2019 begon de aanpak van De Pas. Ontwerpbureau Topia verzamelde tijdens ontwerpsessies met bewoners, Woningbouwvereniging De Woonplaats en gemeente Winterswijk informatie om te komen tot een ontwerp dat tegemoet zou komen aan de doelstellingen van het project, waaronder veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dat laatste betekende rekening houden met klimaatveranderingen zoals droogte, hitte en wateroverlast. Ondanks de grote opgave is het gelukt om wensen van bewoners en de doelstellingen goed samen te laten komen in het definitieve ontwerp.

Bewoners aan zet

Wethouder Scheper spreekt met trots over de ontwerpfase waarin bewoners konden meepraten en meebeslissen over hun eigen woonomgeving: “De Pas heeft bewezen dat het mogelijk is om participatie breed in te zetten. Waar het vroeger vooral ging om informeren over een reconstructie, waren nu ook de bewoners aan zet. Ze beslisten mee over de ontwerpen en droegen hun ideeën en wensen aan.”

Uitdagend participatietraject

Het participatieproces was al een uitdaging, maar werd nog uitdagender door de coronapandemie. Elkaar ontmoeten werd vervangen door elkaar spreken via beeldschermen. Er zijn daarna gelukkig ook nog fysieke terugkoppelingen geweest. Ook konden er bijeenkomsten in de buurt worden georganiseerd om aan schetsontwerpen te werken. De daar opgehaalde informatie werd vervolgens verwerkt in een voorlopig ontwerp. En na de presentatie van dit ontwerp werd de feedback van de bewoners meegenomen in het definitieve ontwerp dat nu ten uitvoer wordt gebracht.

Winterswijkse bedrijven

Het plaatsen van verlichting en het aanleggen openbaar groen wordt de komende tijd ook uitgevoerd. Daarbij worden zoveel als mogelijk Winterswijkse bedrijven betrokken. Ook in de uitvoering van het werk wordt gelet op hergebruik van materialen en duurzaamheid. Zo wordt de bestrating geleverd zonder verpakkingsmateriaal als plastic of nieuw hout. In de wijk komt led-verlichting en waterpasserende bestrating bij parkeerplaatsen en groenvakken. Er komt robuuster openbaar groen; planten en struiken met een lange levensduur. En na de reconstructie gaat de maximum snelheid omlaag, niet allen goed voor het milieu maar ook voor de veiligheid.

Sociale cohesie

Met de herinrichting van de openbare ruimte is ook rekening gehouden met sociale cohesie in de wijk. De Pas is een wijk waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en naar elkaar omkijken. Daarom kwamen er ook wensen uit de wijk om plekken te hebben om elkaar te kunnen ontmoeten. De speeltuinen en buurtpleinen komen aan die wensen tegemoet. De bewoners denken vanzelfsprekend mee over de vormgeving ervan. Na het opleveren van de laatste werkzaamheden in 2024 moet de wijk klaar zijn voor een duurzame, klimaatadaptieve toekomst waar nog fijner wonen is.