Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit. Als u in uw omgeving ziet dat een bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit.

Milieuklacht

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. Denk aan:

  • Geur- of stankoverlast
  • Geluidsoverlast
  • Stofoverlast
  • Afvaldumpingen

De Omgevingsdienst Achterhoek(externe link) onderzoekt klachten over het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water.

Milieuklacht melden

Heeft u te maken met overlast? Dan meldt u dat bij Milieuklacht Gelderland (voorheen S@men(externe link)).

Afhandeling klacht

Na het indienen van uw melding ontvangt u een meldingsnummer en/of een e-mail met een link erin. Hiermee volgt u de afhandeling in S@men.

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verleent omgevingsvergunningen in opdracht van de gemeente Winterswijk. Ook controleert de dienst of bedrijven zich aan de regels houden op het gebied van milieu(veiligheid).

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.