Winterswijk heeft een krachtige verbinding met het omliggende Nationale Landschap met een rijke cultuurhistorie. Via de beek en de spoorlijn wordt deze groenstructuur het dorp ingetrokken. In het centrum liggen er 3 groene gebieden: de muziektuin, de Notaristuin en het Vrijheidspark. Met het Vrijheidspark is Winterswijk een nieuw groen park rijker. 

Dankzij de aanleg van het Vrijheidspark zijn enkele verouderde straten en een wat rommelig gebied in het centrum omgevormd tot een levendig park. Ontspannen op het paviljoenterras met een drankje of wat eten terwijl de kinderen spelen in de parkweide. Dit kan straks in het centrum van het park.

Nieuwe verkeerssituatie

En met de vernieuwing van het Vrijheidspark, is ook de verkeerssituatie op en rond het Raadhuis gewijzigd. In dit groene hart van het centrum geldt nu: matig je snelheid tot 15 kilometer per uur, geef voetgangers en fietsers de ruimte en parkeer in de parkeervakken.

Het projectplan

Het plan is een onderdeel van het gemeentelijke project 'stedelijke herverkaveling'. Met dit project brengen we verschillende functies samen zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijk kwaliteit van het gebied. Met het plan worden onder andere de bestaande wegenstructuur aangepast, parkeerplaatsen omgezet in groen en op strategische plekken geclusterde parkeerplaatsen teruggebracht.
Het plan omvat de volgende straten: Jeugdkerkstraat, Wierengastraat, Balinkesstraat, mw. Kuipers-Rietbergplein, Schoolstraat en de Burgemeester Bosmastraat.

Belangrijkste veranderingen

Verleggen Balinkesstraat

Met het verleggen van de Balinkesstraat en 'mw. Kuipers-Rietbergplein' ontstaat er ook ruimte om het Raadhuis, de voormalige burgemeesterswoning en de Post met een groene loper te verbinden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt.

Extra parkeerplaatsen en groen

Ten noorden van het Raadhuis worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Langs de Jeugdkerkstraat wordt ten zuiden van het voormalig poppodium Eucalypta een grote parkeervoorziening aangelegd. De oude gymzaal is inmiddels gesloopt. Een gronduitruil heeft plaatsgevonden met vastgoedeigenaren en een buurtbewoner. Het groene hart van het Vrijheidspark wordt ten zuiden van de voormalige burgemeesterswoning gerealiseerd.

Veranderingen verkeerssituaties

De Schoolstraat en Jeugdkerkstraat krijgen een directe verbinding met de Burgemeester Bosmastraat. De Schoolstraat is éénrichtingsverkeer, de Jeugdkerkstraat en Burgemeester Bosmastraat blijven tweerichtingsverkeer. Het mw. Kuipers-Rietbergplein en een gedeelte van de Balinkesstraat zijn in de toekomstige situatie alleen nog toegankelijk voor langzaam verkeer. Boven het ING-gebouw aan de Balinkesstraat worden 6 appartementen gerealiseerd. Aan de achterzijde van het gebouw worden op eigen terrein parkeerplaatsen voor de appartementen en kantoor op de begane grond aangelegd.

Deelname Provincie Gelderland

Zonder bijdrage van de provincie Gelderland was het Vrijheidspark niet mogelijk geweest.
De gemeente werkt  al een aantal jaren aan de ontwikkeling van het centrum in een programma voor stedelijke herverkaveling. Dit doet de gemeente omdat sprake is van structurele leegstand die de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit in een aantal gebieden rondom het centrum onder druk zet. De opgaven voor de gebieden zijn dusdanig met elkaar verweven dat alleen een samenhangende aanpak helpt.

Vanuit deze benadering is gestart met het eerste uitvoeringsprogramma stedelijke herverkaveling, waarin vanuit een integrale benadering de focusgebieden Vrijheidspark, Zonnebrink, Omgeving Burgemeester Vlamstraat en Belastingkantoor tot uitvoering worden gebracht. In de focusgebieden krijgt leegstaand vastgoed nieuwe functies, wordt incourant vastgoed gesloopt en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De provincie heeft grote waardering voor de manier waarop de centrumontwikkeling in Winterswijk wordt aangepakt. Daarom heeft de provincie besloten een subsidie van € 1.842.000 voor deze projecten beschikbaar te stellen.  

Betrokken partijen

Ontwerp

 • Buro Harro
 • LITH

Mede mogelijk gemaakt door

 • Anacon
 • StandLandWater
 • Provincie Gelderland

Aannemers/leveranciers

 • Dusseldorp
 • Rots Maatwerk
 • Heijmans
 • Wenninkhof
 • Vandersanden
 • Stone Base

Sfeerimpressies

Sfeerimpressie Vrijheidspark
Sfeerimpressie Vrijheidspark
Sfeerimpressie Vrijheidspark
Sfeerimpressie Vrijheidspark
Sfeerimpressie Vrijheidspark
Sfeerimpressie Vrijheidspark
Oude en nieuwe stratenplan
Sfeerimpressie Vrijheidspark