Projectsubsidie voor verbetering van de openbare ruimte.

Een projectsubsidie is eenmalig. U kunt een projectsubsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een gevelrestauratie van uw woning of voor het opknappen van een winkelpand. 
Verenigingen die subsidie aan willen vragen voor hun jaarlijkse activiteiten, vragen een activiteitensubsidie aan.
 

Een projectsubsidie is aan te vragen als uw project bijdraagt aan 1 van deze thema’s: 

 • ruimtelijke ordening
 • stedelijke vernieuwing
 • monumentenzorg
 • beschermd dorpsgezicht (kern Winterswijk)

Uitgangspunten

 • er is geen subsidieplafond (maximaal subsidiebedrag), maar we kijken wel of de subsidie past binnen de begroting van de gemeente
   
 • aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst

Alle informatie over de regels, termijnen en bedragen leest u in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2023(externe link).

Aanvragen projectsubsidie

Tijdstip aanvraag subsidie ruimtelijke ordening of stedelijke vernieuwing

 • voor een project vraagt u uiterlijk 12 weken voor het begin van het project subsidie aan
 • voor onderhoud van een monument of voor het verbeteren van de gevel van een winkel- of horecapand vraagt u uiterlijk 4 weken voor het begin van het onderhoud subsidie aan

Aanvragen projectsubsidie

Nodig bij de aanvraag

Tijdens het aanvragen van de subsidie moet u de volgende documenten uploaden:

 • een plan van aanpak 
 • een begroting van het project met toelichting
 • een bewijs van eigendom of huur

Aanvragen subsidie monumentenzorg of beschermd dorpsgezicht (kern Winterswijk)

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Lees meer informatie op de pagina Monument, subsidie voor onderhoud.

Verantwoorden subsidie

Na afloop van het project moet u verantwoording afleggen voor de ontvangen subsidie. U moet ons laten zien dat u de subsidie op de juiste manier heeft gebruikt. We noemen dit ‘vaststelling van de projectsubsidie’.

Aanvragen vaststelling 

 • bij subsidies tot € 5.000 doet u de aanvraag vaststelling binnen 8 weken na afloop van het project
 • bij subsidies tussen de € 5.000 en € 50.000 doet u de aanvraag vaststelling voor 1 juni in het kalenderjaar nadat u de subsidie ontving

Regels projectsubsidie aanvragen

In de volgende documenten staan de regels voor het aanvragen van een activiteitensubsidie:

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.